Behandlinger

Behandlinger

I min behandling tager jeg udgangspunkt i dine aktuelle livsvilkår, sådan som de er, og set i de sammenhænge de indgår i.

Dine opvækstforhold kan have indflydelse på den aktuelle situation, som du er i nu. Derfor kigger vi en gang i mellem tilbage på din fortid for at forstå, hvilke mekanismer og mønstre du har erhvervet dig igennem livet og hvordan du kan nedbryde de mønstre, som du hænger fast i.


Hvilke behandlingsmetoder anvender jeg?

De terapeutiske redskaber, jeg anvender, er samtale-, tegne- og drømmeterapi. Terapien er kropsorienteret, derfor relaterer jeg undervejs til kropsfornemmelser og krops-oplevelser.


Teoretisk / terapeutisk udgangspunkt

De teoretiske og terapeutiske udgangspunkter, jeg anvender i mit arbejde, er hovedsageligt: det eksistentielle, gestalt og det psykodynamiske. Jeg anvender også kognitiv terapi.


Jeg arbejder især med:


  • Chok-traumebehandling: Traumer fra barndommen eller voksenlivet, fx seksuelle overgreb og incest, eller i forbindelse med krig og flugt.

  • Kriseterapi: Vold og voldtægt, røveri, ulykke og dødsfald, Post-traumatisk stressforstyrrelse

  • Personlig udvikling: Tro og mening, selvværd og selvtillid, drømme.

  • Angst: Specifik og generel angst. Træning i at være dig selv.

  • Smertebehandling: Arbejde med aktivitet og belastning i dagligdagen.

  • Tegneterapi: Tegnterapi er ikke bare en teknik. Det er meget andet, og mere end det. Tegneterapi kan være en magtfuld terapiform, som har masser af muligheder. Tegneterapeutisk metode kan inddrages i min private praksis, og anvendes til både børn og voksne. Du og jeg er sammen om et fælles tredje, tegneprocessen og produktet – både dynamisk bevægelse og håndfast materiel virkelighed. Vi tegner på papir med pastelfarver. Der kræves ingen forudsætninger. Vi forsøger at være nærværende og opmærksomme under tegningen, og vi går i dialog med tegningen. Billedudtrykket giver symbolsk form for ydre og indre verdener, ydre og indre relationer. Jeg præsenterer dig for metoden. Vi laver en kontrakt om, hvad der skal tegnes og hvordan, og arbejder med dynamisk instruktion til kontrakten.


  • Mindfulness: Mindfulness (bevidsthedsnærvær) er en metode, som er baseret på kognitiv terapi. Mindfulness kan bruges til stressbehandling, og tilbagefald af depression. Metoden hjælper dig til at stoppe op i dagligdagens travlhed, være nærværende og leve i nuet. Det kan være, at du er i en periode i dit liv, hvor du har mange tanker, der går i forskellige retninger, eller kører i ring. Tanker, som piner dig om noget, du ikke har nået eller noget, du ikke har gjort. Det kan være også, at du har mange tanker og bekymringer om fremtiden. Med nogle enkelte mindfulnessøvelser vil du mærke roen, klarheden og stabiliteten i dit liv.


Utilsigtede hændelser

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling eller pleje? Uanset hvor det er gået galt, kan du sende

en beskrivelse af den utilsigtede hændelse her:


https://stps.dk/da/rapporter-enutilsigtethaendelse/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx